GLOB-TEAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000681039
NIP
6252460968
REGON
367425991

Podsumowanie

aktywa
1,8 mln
przychód
10 mln
zysk
-8 tys.
wartość firmy
6,7 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
WOJKOWICE
Adres
UL. DRZYMAŁY, 14
Kod pocztowy
42-580
Rejestracja
2017-05-31
Rozpoczęcie działalności
2017-05-31
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ GLOB-TEAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA TO: PREZES ZARZĄDU - PAWEŁ WOJSŁAW, WICEPREZES ZARZĄDU - PAWEŁ BOCHONKO, WICEPREZES ZARZĄDU - KRZYSZTOF WOJSŁAW

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Glob-team group osiągnęła 9 969 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 969 455 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 977 203 zł.
Strata netto wyniosła 7748 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 072 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 969 455 zł w 2021 roku.
• 7 383 691 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7748 zł w 2021 roku.
• -10 693 zł w 2020 roku.
• -80 484 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Glob-team group wynosi 6 646 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 923 638 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 381 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 646 304 zł w 2021 roku.
• 4 922 460 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Glob-team group wyniosła 1 833 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 833 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 833 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -570 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 404 024 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 833 842 zł w 2021 roku.
• 1 541 464 zł w 2020 roku.
• 1 173 933 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Glob-team group wyniosły 2 404 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 833 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 388 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 404 024 zł w 2021 roku
• 2 103 898 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2021 roku
• 136% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Glob-team group wykazała przychody na poziomie 9 969 455 zł.
Organizacja zarobiła -7748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Organizacja Glob-team group wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki