"WYKOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000280651

NIP

7792308851

REGON

300556633

aktywa

3,9 mln

przychód

4,7 mln

zysk netto

-123 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. GRODZISKA, 8
Kod pocztowy
60-363
Rejestracja
2007-05-16
Rozpoczęcie działalności
2007-04-27
Kapitał zakładowy
600000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja "wykop" osiągnęła 4 709 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 633 168 zł. Pozostałe przychody to 76 779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 756 523 zł.
Strata netto wyniosła 123 355 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 492 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 709 947 zł w 2022 roku.
• 4 181 260 zł w 2021 roku.
• 3 371 803 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -123 355 zł w 2022 roku.
• 958 881 zł w 2021 roku.
• 716 369 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji "wykop" wynosi 5 615 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 205 114 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 457 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 615 923 zł w 2022 roku.
• 9 227 124 zł w 2021 roku.
• 6 967 885 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "wykop" wyniosła 3 930 806 zł.
a
ktywa trwałe to 2 068 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 862 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 930 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 301 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 629 528 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 569 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 930 806 zł w 2022 roku.
• 3 923 826 zł w 2021 roku.
• 2 889 800 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "wykop" wyniosły 629 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 930 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 629 528 zł w 2022 roku
• 451 702 zł w 2021 roku
• 417 079 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "wykop" wykazała przychody na poziomie 4 709 947 zł.
Organizacja zarobiła -123 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -123 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 47 219 zł w 2021 roku
• 40 522 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja "wykop" wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0549%.
Udział w rynku obniża się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi -0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Appverk Assets posiada 12000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2023 jest Appverk Assets kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2020 do 05.12.2023 był Appverk kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.11.2015 do 26.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Appverk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.