PRZEDSIĘBIORSTWO SAVPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000173549
NIP
6311187481
REGON
272301239

Podsumowanie

aktywa
166,4 mln
przychód
449,9 mln
zysk
133 tys.
wartość firmy
450,7 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
SOWIŃSKIEGO, 7
Kod pocztowy
44-100
Rejestracja
2003-09-18
Rozpoczęcie działalności
1994-11-01
Kapitał zakładowy
1000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.savpol.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo savpol osiągnęła 449 919 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 449 461 585 zł. Pozostałe przychody to 458 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 449 328 984 zł.
Zysk netto wyniósł 132 601 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 326 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 449 919 719 zł w 2023 roku.
• 365 090 204 zł w 2022 roku.
• 284 494 265 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 601 zł w 2023 roku.
• 312 676 zł w 2022 roku.
• 164 920 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo savpol wynosi 450 715 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 326 007 zł a 1 124 799 296 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 432 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 450 715 322 zł w 2023 roku.
• 366 966 262 zł w 2022 roku.
• 285 483 787 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo savpol wyniosła 166 375 738 zł.
a
ktywa trwałe to 57 427 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 108 947 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 375 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 635 556 zł.
k
apitały mniejszości to 9 384 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 356 108 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 486 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 375 738 zł w 2023 roku.
• 147 039 256 zł w 2022 roku.
• 120 622 743 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 375 738 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo savpol wykazała przychody na poziomie 449 919 719 zł.
Organizacja zarobiła 909 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 776 874 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 85% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 129 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 776 874 zł w 2023 roku
• 1 859 407 zł w 2022 roku
• 288 538 zł w 2021 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo savpol wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Cisek Bartosz posiada 68 udziałów, które stanowią 3.4% firmy.
Cisek Tomasz posiada 68 udziałów, które stanowią 3.4% firmy.
Cisek Teresa posiada 35 udziałów, które stanowią 1.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cisek Tomasz (3% udziałów)
• Cisek Bartosz (3% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.12.2012 do 05.02.2019:
• Cisek Tomasz (3% udziałów)
• Cisek Bartosz (3% udziałów)
W okresie od 08.11.2012 do 08.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Cisek Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.