SUEMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000145087
NIP
5432025328
REGON
052143093

Podsumowanie

aktywa
372,2 mln
przychód
1,1 mld
zysk
308 tys.
wartość firmy
953,9 mln
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIELSK PODLASKI
Adres
BIAŁOSTOCKA, 69 A
Kod pocztowy
17-100
Rejestracja
2002-12-23
Rozpoczęcie działalności
2002-12-17
Kapitał zakładowy
13961000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Suempol osiągnęła 1 136 504 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 136 498 453 zł. Pozostałe przychody to 6196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 136 190 051 zł.
Zysk netto wyniósł 308 402 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 185 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 136 504 650 zł w 2022 roku.
• 1 106 686 580 zł w 2021 roku.
• 1 000 404 638 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 518 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 402 zł w 2022 roku.
• -26 899 760 zł w 2021 roku.
• 70 094 150 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Suempol wynosi 953 872 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 084 021 zł a 2 841 261 624 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 163 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 953 872 575 zł w 2022 roku.
• 934 803 072 zł w 2021 roku.
• 1 173 552 239 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Suempol wyniosła 372 225 263 zł.
a
ktywa trwałe to 50 889 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 321 335 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 225 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 259 958 934 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 266 329 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 941 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 225 263 zł w 2022 roku.
• 352 529 051 zł w 2021 roku.
• 387 251 900 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Suempol wyniosły 112 266 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 225 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 543 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 266 329 zł w 2022 roku
• 89 846 359 zł w 2021 roku
• 85 599 615 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Suempol wykazała przychody na poziomie 1 136 504 650 zł.
Organizacja zarobiła 313 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 211 289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5344 zł w 2022 roku
• 444 137 zł w 2021 roku
• 17 286 223 zł w 2020 roku

Organizacja Suempol wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Siecińska Urszula posiada 13960 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do SUEMPOL