"INTER ROYAL" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000135600
NIP
5831002458
REGON
190433674

Podsumowanie

aktywa
6,2 mln
przychód
10 mln
zysk
465 tys.
wartość firmy
11,3 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
OLIWSKA, 21/23
Kod pocztowy
80-563
Rejestracja
2002-10-22
Rozpoczęcie działalności
1994-08-23
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.interroyal.pl
Email
bstrzelczyk@interroyal.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: InterRoyal S.A. to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku ...
W skrócie
  • Zarządzanie i obsługa powierzchni magazynowych i biurowych
  • Wynajem chłodni oraz powierzchni handlowych
  • Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów
  • Posiadanie certyfikatów ISO i HACCP
  • Lokalizacje zapewniające dogodny dostęp do komunikacji miejskiej

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "inter royal" osiągnęła 9 996 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 993 253 zł. Pozostałe przychody to 3370 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 528 240 zł.
Zysk netto wyniósł 465 012 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 805 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 996 622 zł w 2023 roku.
• 6 828 596 zł w 2022 roku.
• 5 832 623 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 012 zł w 2023 roku.
• 236 894 zł w 2022 roku.
• 422 109 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "inter royal" wynosi 11 318 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 794 416 zł a 24 991 556 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 662 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 318 880 zł w 2023 roku.
• 7 945 629 zł w 2022 roku.
• 7 844 837 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "inter royal" wyniosła 6 212 268 zł.
a
ktywa trwałe to 5 033 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 178 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 212 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 725 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 486 380 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 212 268 zł w 2023 roku.
• 5 931 951 zł w 2022 roku.
• 5 756 983 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "inter royal" wyniosły 2 486 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 212 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 486 380 zł w 2023 roku
• 2 671 075 zł w 2022 roku
• 2 733 001 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "inter royal" wykazała przychody na poziomie 9 996 622 zł.
Organizacja zarobiła 603 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 082 zł w 2023 roku
• 42 420 zł w 2022 roku
• 53 784 zł w 2021 roku

Organizacja "inter royal" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "INTER ROYAL"

Organizacja Numer KRS
1
0000304819
2
0000051434
3
0000090876
4
0000429622
5
0000079090
6
0000202563
7
0000334007
8
0000137915
9
0000223200
10
0000754610
11
0000784801
12
0000424088
13
0000222481
14
0000191128
15
0000063500
16
0000506288
17
0000041488
18
0000571817
19
0000272330
20
0000383307
21
0000796641
22
0000233021
23
0000417094
24
0000073282
25
0000466194
26
0000113569
27
0000539114
28
0000126720
29
0000099783
30
0000534999