"KLER" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000056597
NIP
5750007865
REGON
150854711

Podsumowanie

aktywa
124,1 mln
przychód
245,4 mln
zysk
777 tys.
wartość firmy
250 mln
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
DOBRODZIEŃ
Adres
PIASTOWSKA, 39 B
Kod pocztowy
46-380
Rejestracja
2001-10-24
Rozpoczęcie działalności
1993-04-23
Kapitał zakładowy
51668360,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.kler.eu
Email
kler@kler.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWO: PREZES ZARZĄDU, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PROKURENT SAMOISTNY, W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY ŁĄCZNEJ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW NIESAMOISTNYCH.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Firma KLER jest renomowanym producentem mebli, dekoracji oraz akcesoriów, ...
W skrócie
  • Producent mebli, dekoracji i akcesoriów
  • Tworzenie eleganckich i funkcjonalnych rozwiązań
  • Dbałość o najwyższą jakość i użycie starannie wyselekcjonowanych materiałów

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "kler" osiągnęła 245 373 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 244 151 178 zł. Pozostałe przychody to 1 222 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 374 393 zł.
Zysk netto wyniósł 776 784 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 964 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 245 373 746 zł w 2023 roku.
• 283 166 193 zł w 2022 roku.
• 253 678 137 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 258 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 776 784 zł w 2023 roku.
• 136 723 zł w 2022 roku.
• 1 426 967 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kler" wynosi 250 034 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 767 844 zł a 613 434 365 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 741 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 034 453 zł w 2023 roku.
• 283 986 529 zł w 2022 roku.
• 262 239 942 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "kler" wyniosła 124 046 383 zł.
a
ktywa trwałe to 65 221 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 824 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 046 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 508 303 zł.
k
apitały mniejszości to -277 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 815 153 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 040 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 046 383 zł w 2023 roku.
• 137 479 379 zł w 2022 roku.
• 135 222 969 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 046 383 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "kler" wykazała przychody na poziomie 245 373 746 zł.
Organizacja zarobiła 1 669 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 892 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 776 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 892 919 zł w 2023 roku
• 116 080 zł w 2022 roku
• 149 187 zł w 2021 roku

Organizacja "kler" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki