OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIEDLCACH KRS
0000046300
NIP
8210007544
REGON
000808498

Podsumowanie

aktywa
77,6 mln
przychód
230,9 mln
zysk
326 tys.
wartość firmy
185,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
SIEDLCE
Adres
KAZIMIERZOWSKA, 7
Kod pocztowy
08-110
Rejestracja
2001-09-24
Rozpoczęcie działalności
1978-07-20
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.osm.siedlce.pl
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach (OSM Siedlce) to szanowany producent ...
W skrócie
  • Produkcja wyrobów mleczarskich: sery, jogurty, masła.
  • Jubileuszowy Serek Siedlecki - produkt bez konserwantów.
  • Zaangażowanie w projekty unijne i lokalną społeczność.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Okręgowa spółdzielnia mleczarska w siedlcac osiągnęła 230 856 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 230 482 986 zł. Pozostałe przychody to 373 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 157 334 zł.
Zysk netto wyniósł 325 652 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 755 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 856 119 zł w 2023 roku.
• 269 035 912 zł w 2022 roku.
• 182 868 976 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -305 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 652 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 397 725 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Okręgowa spółdzielnia mleczarska w siedlcac wynosi 185 300 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 256 518 zł a 577 140 297 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 461 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 300 603 zł w 2023 roku.
• 209 675 027 zł w 2022 roku.
• 155 599 904 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Okręgowa spółdzielnia mleczarska w siedlcac wyniosła 77 547 963 zł.
a
ktywa trwałe to 26 209 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 338 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 547 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 125 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 422 742 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 166 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 547 963 zł w 2023 roku.
• 84 580 931 zł w 2022 roku.
• 74 710 231 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Okręgowa spółdzielnia mleczarska w siedlcac wyniosły 37 422 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 547 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 592 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 422 742 zł w 2023 roku
• 44 157 260 zł w 2022 roku
• 37 248 426 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Okręgowa spółdzielnia mleczarska w siedlcac wykazała przychody na poziomie 230 856 119 zł.
Organizacja zarobiła 660 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 335 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 51% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -55 478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 335 116 zł w 2023 roku
• 913 975 zł w 2022 roku
• 364 022 zł w 2021 roku

Organizacja Okręgowa spółdzielnia mleczarska w siedlcac wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SIEDLCAC

Organizacja Numer KRS
1
0000168772
2
0000145772
3
0000052678
4
0000885446
5
0000191457
6
0000258747
7
0000051967
8
0000064370
9
0000075980
10
0000105104
11
0000131775
12
0000099079
13
0000057695
14
0000085493
15
0000046334
16
0000076266
17
0000191406
18
0000041321
19
0000109114
20
0000138774
21
0000092256
22
0000023227
23
0000111384
24
0000483801
25
0000057671
26
0000042798
27
0000024724
28
0000180751
29
0000105455
30
0000144299