INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000008734
NIP
1181452946
REGON
014992887

Podsumowanie

aktywa
8 mld
przychód
15,4 mld
zysk
745,7 mln
wartość firmy
16,1 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
POWSIŃSKA, 64
Kod pocztowy
02-903
Rejestracja
2001-04-23
Rozpoczęcie działalności
1999-06-01
Kapitał zakładowy
28336200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
inwestor.intercars.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Inter cars osiągnęła 15 379 264 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 351 582 000 zł. Pozostałe przychody to 27 682 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 605 884 000 zł.
Zysk netto wyniósł 745 698 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 819 625 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 379 264 000 zł w 2022 roku.
• 12 308 446 000 zł w 2021 roku.
• 9 219 783 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 370 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 745 698 000 zł w 2022 roku.
• 699 580 000 zł w 2021 roku.
• 333 320 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter cars wynosi 16 097 428 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 861 793 750 zł a 38 448 160 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 862 869 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 097 428 417 zł w 2022 roku.
• 13 321 213 667 zł w 2021 roku.
• 9 276 424 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Inter cars wyniosła 8 005 541 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 450 241 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 555 300 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 005 541 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 815 725 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 189 816 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 613 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 005 541 000 zł w 2022 roku.
• 6 282 666 000 zł w 2021 roku.
• 4 678 851 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Inter cars wyniosły 4 189 816 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 005 541 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 983 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 189 816 000 zł w 2022 roku
• 3 192 982 000 zł w 2021 roku
• 2 283 355 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Inter cars wykazała przychody na poziomie 15 379 264 000 zł.
Brak danych

Organizacja Inter cars wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 30%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki