NORMAPRESS KOBIELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000980900
NIP
9542621737
REGON
240820349

Podsumowanie

aktywa
5,4 mln
przychód
10 mln
zysk
1,7 mln
wartość firmy
15 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
KRAKOWSKA, 173
Kod pocztowy
40-393
Rejestracja
2022-07-14
Rozpoczęcie działalności
2008-01-14
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOWI MARCINOWI KOBIELI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Normapress kobiela osiągnęła 9 994 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 954 523 zł. Pozostałe przychody to 39 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 237 608 zł.
Zysk netto wyniósł 1 716 915 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 223 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 994 300 zł w 2022 roku.
• 771 058 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 576 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 716 915 zł w 2022 roku.
• 140 858 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Normapress kobiela wynosi 14 950 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 420 318 zł a 24 985 750 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 642 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 950 844 zł w 2022 roku.
• 2 308 001 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Normapress kobiela wyniosła 5 415 274 zł.
a
ktywa trwałe to 2150 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 413 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 415 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 893 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 521 516 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 781 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 415 274 zł w 2022 roku.
• 3 633 621 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Normapress kobiela wyniosły 3 521 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 415 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 528 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 521 516 zł w 2022 roku
• 1 992 916 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Normapress kobiela wykazała przychody na poziomie 9 994 300 zł.
Organizacja zarobiła 2 122 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 405 942 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 716 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 389 866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 405 942 zł w 2022 roku
• 16 076 zł w 2021 roku

Organizacja Normapress kobiela wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NORMAPRESS KOBIELA

Organizacja Numer KRS
1
0000802241
2
0000393546
3
0000122208
4
0000125090
5
0000673146
6
0000169745
7
0000005372
8
0000187872
9
0000922046
10
0000677490
11
0000312640
12
0000504280
13
0000652919
14
0000005571
15
0000935641
16
0000061063
17
0000708302
18
0000651143
19
0000393271
20
0000222824
21
0000932607
22
0000032632
23
0000309608
24
0000435128
25
0000058806
26
0000311012
27
0000017620
28
0000473768
29
0000227860
30
0000369538