BAIXEREDOST INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000969810
NIP
5273001596
REGON
521979555

Podsumowanie

aktywa
12 tys.
przychód
6
zysk
-59 tys.
wartość firmy
4
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŻELAZNA, 51/53
Kod pocztowy
00-841
Rejestracja
2022-05-10
Rozpoczęcie działalności
2022-05-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Baixeredost investments osiągnęła 6 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 239 zł.
Strata netto wyniosła 59 238 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -59 238 zł w 2023 roku.
• -20 609 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baixeredost investments wynosi 4 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Baixeredost investments wyniosła 11 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -74 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 457 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 609 zł w 2023 roku.
• 4376 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -510%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła -13,915,426%.
Marża netto wyniosła -960,100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -255.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6957713.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -480050.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Baixeredost investments wyniosły 86 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 745%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 457 zł w 2023 roku
• 19 986 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 745% w 2023 roku
• 457% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Baixeredost investments wykazała przychody na poziomie 6 zł.
Organizacja zarobiła -59 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4657 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Baixeredost investments wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00000003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00000003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Specialioji Uždarojo Tipo Nekilnojamojo Turto Investicinė Bendrovė Ab „tewox“ posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.10.2023 jest Specialioji Uždarojo Tipo Nekilnojamojo Turto Investicinė Bendrovė Ab „tewox“ kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2023 do 05.10.2023 był Uab Slov Services kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.12.2022 do 13.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Uždarojo Tipo Informuotiesiems Investuotojams Skirtas Nekilnojamojo Turto Investicinis Fondas Lords Lb Baltic Green Fund (v). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.