EUROKANTOR CYRKOT SPÓŁKA JAWNA KRS
0000963102
NIP
6912560789
REGON
521874359

Podsumowanie

aktywa
1,5 mln
przychód
233,8 mln
zysk
391 tys.
wartość firmy
158,4 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
LEGNICA
Adres
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY, 14C
Kod pocztowy
59-220
Rejestracja
2022-04-28
Rozpoczęcie działalności
2022-04-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE ALEKSANDER BAZYLI CYRKOT ORAZ KRZYSZTOF PIOTR SIKORA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Eurokantor cyrkot osiągnęła 233 758 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 233 758 505 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 367 973 zł.
Zysk netto wyniósł 390 532 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 216 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 758 513 zł w 2023 roku.
• 794 097 zł w 2022 roku.
• 1 325 319 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 390 532 zł w 2023 roku.
• -19 354 zł w 2022 roku.
• 151 232 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurokantor cyrkot wynosi 158 412 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 011 024 zł a 584 396 283 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 080 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 412 162 zł w 2023 roku.
• 1 276 599 zł w 2022 roku.
• 2 250 191 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Eurokantor cyrkot wyniosła 1 500 611 zł.
a
ktywa trwałe to 103 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 396 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 500 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 348 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 578 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -341 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 500 611 zł w 2023 roku.
• 1 820 995 zł w 2022 roku.
• 2 184 393 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Eurokantor cyrkot wyniosły 152 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 500 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -508 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 578 zł w 2023 roku
• 824 727 zł w 2022 roku
• 1 168 772 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Eurokantor cyrkot wykazała przychody na poziomie 233 758 513 zł.
Organizacja zarobiła 390 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 390 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 685 zł w 2021 roku

Organizacja Eurokantor cyrkot wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROKANTOR CYRKOT

Organizacja Numer KRS
1
0000763444
2
0000887662
3
0000004948
4
0000348420
5
0000337919
6
0000774427
7
0000004197
8
0000088450
9
0000080112
10
0000602165
11
0000520985
12
0000017084
13
0000889965
14
0000969260
15
0000009676
16
0000326640
17
0000647977
18
0000550493
19
0000006256
20
0000270070
21
0000637418
22
0000005424
23
0000012075
24
0000004598
25
0000004168
26
0000166930
27
0000146642
28
0000077537
29
0000404075
30
0000038195