LORANZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000796438
NIP
5252796308
REGON
383962133

Podsumowanie

aktywa
224,1 mln
przychód
10 mln
zysk
892 tys.
wartość firmy
69,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SENATORSKA, 18
Kod pocztowy
00-096
Rejestracja
2019-07-25
Rozpoczęcie działalności
2019-07-25
Kapitał zakładowy
426950,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Loranze osiągnęła 9 990 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 820 136 zł. Pozostałe przychody to 170 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 928 293 zł.
Zysk netto wyniósł 891 842 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 497 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 990 448 zł w 2022 roku.
• 6 266 698 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 222 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 891 842 zł w 2022 roku.
• -1 074 164 zł w 2021 roku.
• -17 063 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Loranze wynosi 69 338 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 918 423 zł a 315 256 804 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 334 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 338 318 zł w 2022 roku.
• 64 252 437 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Loranze wyniosła 224 103 828 zł.
a
ktywa trwałe to 168 577 068 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 526 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 224 103 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 814 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 289 627 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 025 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 224 103 828 zł w 2022 roku.
• 222 990 958 zł w 2021 roku.
• 294 994 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Loranze wyniosły 145 289 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 224 103 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 322 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 289 627 zł w 2022 roku
• 142 891 441 zł w 2021 roku
• 308 094 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Loranze wykazała przychody na poziomie 9 990 448 zł.
Organizacja zarobiła 1 103 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 211 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 891 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 211 738 zł w 2022 roku
• 343 765 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Loranze wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Generali Europe Income Holding S.a. posiada 8539 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2023 jest Generali Europe Income Holding S.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2021 do 04.10.2023 był Generali Europe Income Holding S.a. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.06.2020 do 09.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Generali Europe Income Holding S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LORANZE

Organizacja Numer KRS
1
0000644005
2
0000689577
3
0000791709
4
0000821302
5
0000617407
6
0000673333
7
0000501814
8
0000523290
9
0000717207
10
0000056025
11
0000542446
12
0000905817
13
0000422817
14
0000674598
15
0000617410
16
0000428766
17
0000484924
18
0000251534
19
0000611404
20
0000896990
21
0000791146
22
0000689120
23
0000787132
24
0000059880
25
0000413869
26
0000539906
27
0000661579
28
0000655360
29
0000055025
30
0000029538