MEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682868
NIP
7711975171
REGON
590545478

Podsumowanie

aktywa
366 tys.
przychód
3,7 mln
zysk
7 tys.
wartość firmy
2,7 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
RĘCZNO
Adres
UL. PRZEDBORSKA, 26A
Kod pocztowy
97-510
Rejestracja
2017-06-13
Rozpoczęcie działalności
1997-06-01
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mef osiągnęła 3 658 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 658 590 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 651 262 zł.
Zysk netto wyniósł 7327 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 425 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 658 595 zł w 2022 roku.
• 3 591 827 zł w 2021 roku.
• 2 926 768 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7327 zł w 2022 roku.
• 18 132 zł w 2021 roku.
• 51 453 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mef wynosi 2 671 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 73 273 zł a 9 146 486 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 671 391 zł w 2022 roku.
• 2 664 602 zł w 2021 roku.
• 2 428 319 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mef wyniosła 365 771 zł.
a
ktywa trwałe to 97 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 268 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 365 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 078 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 365 771 zł w 2022 roku.
• 445 624 zł w 2021 roku.
• 459 341 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mef wyniosły 95 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 365 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 078 zł w 2022 roku
• 182 258 zł w 2021 roku
• 97 572 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mef wykazała przychody na poziomie 3 658 595 zł.
Organizacja zarobiła 8182 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 855 zł w 2022 roku
• 1827 zł w 2021 roku
• 4939 zł w 2020 roku

Organizacja Mef wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Jabłońska Ilona posiada 1485 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 04.11.2021 jest Jabłońska Ilona kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2017 do 04.11.2021 była Jabłońska Ilona kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do MEF

Organizacja Numer KRS
1
0000411550
2
0000511096
3
0000362204
4
0000367608
5
0000429140
6
0000021275
7
0000029228
8
0000166126
9
0000227337
10
0000670432
11
0000482268
12
0000062850
13
0000470734
14
0000511453
15
0000008680
16
0000773223
17
0000376690
18
0000340984
19
0000172452
20
0000189415
21
0000186977
22
0000931984
23
0000933148
24
0000026510
25
0000078304
26
0000126829
27
0000127039
28
0000059986
29
0000562066
30
0000124820