TAK BARDZO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649014
NIP
5272788016
REGON
365932962

Podsumowanie

aktywa
3,1 mln
przychód
18,7 mln
zysk
1,8 mln
wartość firmy
21 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŁUCKA, 20
Kod pocztowy
00-845
Rejestracja
2016-11-25
Rozpoczęcie działalności
2016-11-25
Kapitał zakładowy
6500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Tak bardzo group osiągnęła 18 679 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 679 613 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 920 626 zł.
Zysk netto wyniósł 1 758 986 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 610 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 679 614 zł w 2022 roku.
• 1 290 274 zł w 2021 roku.
• 1 022 993 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 341 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 758 986 zł w 2022 roku.
• 21 982 zł w 2021 roku.
• 108 853 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tak bardzo group wynosi 20 981 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 492 440 zł a 46 699 035 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 063 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 981 461 zł w 2022 roku.
• 1 122 203 zł w 2021 roku.
• 1 275 014 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Tak bardzo group wyniosła 3 132 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 132 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 132 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 989 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 142 461 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 599 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 132 382 zł w 2022 roku.
• 585 626 zł w 2021 roku.
• 380 103 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Tak bardzo group wyniosły 1 142 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 132 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 142 461 zł w 2022 roku
• 353 504 zł w 2021 roku
• 169 963 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Tak bardzo group wykazała przychody na poziomie 18 679 614 zł.
Organizacja zarobiła 2 188 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 429 719 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 758 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 429 719 zł w 2022 roku
• 2273 zł w 2021 roku
• 8702 zł w 2020 roku

Organizacja Tak bardzo group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pałka Paulina posiada 129 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 25.04.2017 jest Pałka Paulina kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2017 do 25.04.2017 była Pałka Paulina kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 25.11.2016 do 16.01.2017 najwięcej udziałów posiadała Juszczyk Natalia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 85%.