GOSPODARSTWO RYBACKIE W STARZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000091214
NIP
7951799934
REGON
650232129

Podsumowanie

aktywa
36,5 mln
przychód
10 mln
zysk
1,3 mln
wartość firmy
30,3 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
STARZAWA
Adres
STARZAWA RYBNA, 8
Kod pocztowy
37-723
Rejestracja
2002-02-15
Rozpoczęcie działalności
1997-08-22
Kapitał zakładowy
6578100,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWOEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
KOMISJA REWIZYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gospodarstwo rybackie w starzawie osiągnęła 9 969 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 818 398 zł. Pozostałe przychody to 151 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 567 497 zł.
Zysk netto wyniósł 1 250 902 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 441 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 969 800 zł w 2022 roku.
• 7 524 175 zł w 2021 roku.
• 8 956 646 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -117 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 250 902 zł w 2022 roku.
• 531 104 zł w 2021 roku.
• 1 813 952 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rybackie w starzawie wynosi 30 250 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 509 015 zł a 99 203 009 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 823 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 250 703 zł w 2022 roku.
• 24 802 922 zł w 2021 roku.
• 30 490 963 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rybackie w starzawie wyniosła 36 527 641 zł.
a
ktywa trwałe to 20 087 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 440 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 527 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 800 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 726 889 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 180 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 527 641 zł w 2022 roku.
• 34 588 312 zł w 2021 roku.
• 34 214 487 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gospodarstwo rybackie w starzawie wyniosły 11 726 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 527 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -154 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 726 889 zł w 2022 roku
• 11 038 462 zł w 2021 roku
• 11 195 741 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gospodarstwo rybackie w starzawie wykazała przychody na poziomie 9 969 800 zł.
Organizacja zarobiła 1 265 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 972 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 250 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 972 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 16 940 zł w 2020 roku

Organizacja Gospodarstwo rybackie w starzawie wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ostafiński Michał posiada 65781 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.02.2018 jest Ostafiński Michał kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2014 do 05.02.2018 był Ostafiński Michał kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.05.2011 do 07.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Ostafiński Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO RYBACKIE W STARZAWIE

Organizacja Numer KRS
1
0000120859
2
0000410806
3
0000418624
4
0000130152
5
0000000133
6
0000208759
7
0000187554
8
0000144902
9
0000274270
10
0000630476
11
0000181812
12
0000202485
13
0000591754
14
0000308755
15
0000462155
16
0000131892
17
0000154685
18
0000212145
19
0000038228
20
0000593676
21
0000078880
22
0000161174
23
0000179764
24
0000165988
25
0000186171
26
0000358532
27
0000144213
28
0000193311
29
0000189318
30
0000345042