ART WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000047711
NIP
1181611037
REGON
017313591

Podsumowanie

aktywa
11 mln
przychód
10 mln
zysk
-683 tys.
wartość firmy
14,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ŁOMIANKI
Adres
KAMPINOSKA, 2
Kod pocztowy
05-092
Rejestracja
2001-10-01
Rozpoczęcie działalności
2001-08-01
Kapitał zakładowy
61000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Branże
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja artykułów piśmiennych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja wyrobów futrzarskich Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe drukowanie Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja odzieży skórzanej Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych Drukowanie gazet Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja lodów Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Przygotowywanie i podawanie napojów Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność obiektów sportowych Wydawanie gazet Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność klubów sportowych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Ruchome placówki gastronomiczne Działalność związana z projekcją filmów Badanie rynku i opinii publicznej Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność związana ze sportem Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność wydawnicza Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność wspomagająca edukację Działalność obiektów kulturalnych Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Wydawanie książek Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Art works osiągnęła 9 962 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 827 391 zł. Pozostałe przychody to 135 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 510 334 zł.
Strata netto wyniosła 682 943 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 229 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 962 821 zł w 2022 roku.
• 12 322 962 zł w 2021 roku.
• 12 890 685 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -349 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -682 943 zł w 2022 roku.
• 1 437 644 zł w 2021 roku.
• 1 045 683 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Art works wynosi 14 414 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 452 572 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -278 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 414 238 zł w 2022 roku.
• 22 872 917 zł w 2021 roku.
• 20 790 510 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Art works wyniosła 10 954 627 zł.
a
ktywa trwałe to 1 719 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 235 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 954 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 363 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 591 485 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 540 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 954 627 zł w 2022 roku.
• 12 671 048 zł w 2021 roku.
• 11 998 755 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Art works wyniosły 591 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 954 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 591 485 zł w 2022 roku
• 795 001 zł w 2021 roku
• 1 313 438 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Art works wykazała przychody na poziomie 9 962 821 zł.
Organizacja zarobiła -682 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -682 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 297 307 zł w 2021 roku
• 284 328 zł w 2020 roku

Organizacja Art works wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Borowska Anna posiada 61 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kupisz Robert posiada 61 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
Borowska Anna (50% udziałów)
Kupisz Robert (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2006 do 01.09.2011 był Kowalewski Paweł kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 09.03.2005 do 05.09.2006 najwięcej udziałów posiadała Moczulska Jolanta. Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.