MLECZARNIA OSTROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001006099
NIP
7591756784
REGON
523825661

Podsumowanie

aktywa
155,9 mln
przychód
189,4 mln
zysk
113 tys.
wartość firmy
151 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
OSTRÓW MAZOWIECKA
Adres
UL. LUBIEJEWSKA, 69
Kod pocztowy
07-300
Rejestracja
2022-12-02
Rozpoczęcie działalności
2022-12-02
Kapitał zakładowy
20000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PRZYPADKU W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mleczarnia ostrowia osiągnęła 189 360 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 356 336 zł. Pozostałe przychody to 4016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 189 242 863 zł.
Zysk netto wyniósł 113 474 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 189 360 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 360 353 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 474 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mleczarnia ostrowia wynosi 150 999 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 134 738 zł a 473 400 882 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 999 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 999 251 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mleczarnia ostrowia wyniosła 155 927 401 zł.
a
ktywa trwałe to 57 163 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 763 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 927 401 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 406 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 520 574 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 927 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 927 401 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mleczarnia ostrowia wyniosły 123 520 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 927 401 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 520 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 520 574 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mleczarnia ostrowia wykazała przychody na poziomie 189 360 353 zł.
Brak danych

Organizacja Mleczarnia ostrowia wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kentix posiada 38000 udziałów, które stanowią 19000% firmy.
Monstera posiada 100000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Horeca24 posiada 42000 udziałów, które stanowią 21% firmy.
Ostrowia posiada 20000 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2023 jest Kentix kontrolujący 19000% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2023 do 24.11.2023 był Kentix kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 02.12.2022 do 11.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Kentix . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do MLECZARNIA OSTROWIA

Organizacja Numer KRS
1
0000050639
2
0000072707
3
0000145772
4
0000346870
5
0000039485
6
0000052678
7
0000042798
8
0000064370
9
0000092256
10
0000052606
11
0000077990
12
0000023227
13
0000125546
14
0000075980
15
0000042420
16
0000056619
17
0000067670
18
0000042417
19
0000144299
20
0000180751
21
0000896334
22
0000131775
23
0000191406
24
0000242318
25
0000046300
26
0000024724
27
0000041321
28
0000057695
29
0000105455
30
0000107925