ILEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000900880
NIP
5272958317
REGON
388987994

Podsumowanie

aktywa
15 tys.
przychód
25 tys.
zysk
-10 tys.
wartość firmy
28 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 27
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2021-05-19
Rozpoczęcie działalności
2021-05-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ilease osiągnęła 25 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 160 zł.
Strata netto wyniosła 10 125 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 035 zł w 2023 roku.
• 26 762 zł w 2022 roku.
• 14 867 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 125 zł w 2023 roku.
• 9469 zł w 2022 roku.
• 10 996 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ilease wynosi 28 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 62 588 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 196 zł w 2023 roku.
• 74 818 zł w 2022 roku.
• 65 894 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ilease wyniosła 15 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 341 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 341 zł w 2023 roku.
• 25 742 zł w 2022 roku.
• 19 779 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 341 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 276 zł w 2022 roku
• 3783 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ilease wykazała przychody na poziomie 25 035 zł.
Organizacja zarobiła -10 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 936 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Ilease wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Piwowarski Dawid posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.
Kozłowska Agata posiada 33 udziałów, które stanowią 33% firmy.