STORYTELLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000799359
NIP
5223165893
REGON
384118681

Podsumowanie

aktywa
26 tys.
przychód
187 tys.
zysk
3 tys.
wartość firmy
145 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SZELIGOWSKA, 32 A
Kod pocztowy
01-320
Rejestracja
2019-08-13
Rozpoczęcie działalności
2019-08-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.storytellers-wedding.com
Email
kontakt.storytellers@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Storytellers osiągnęła 186 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 186 724 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 738 zł.
Zysk netto wyniósł 2986 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 62 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 724 zł w 2022 roku.
• 93 852 zł w 2021 roku.
• 101 081 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2986 zł w 2022 roku.
• 3405 zł w 2021 roku.
• 376 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Storytellers wynosi 144 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8337 zł a 466 810 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 144 765 zł w 2022 roku.
• 82 772 zł w 2021 roku.
• 72 925 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Storytellers wyniosła 26 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 916 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 032 zł w 2022 roku.
• 10 460 zł w 2021 roku.
• 16 289 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Storytellers wyniosły 14 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 916 zł w 2022 roku
• 1679 zł w 2021 roku
• 10 913 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Storytellers wykazała przychody na poziomie 186 724 zł.
Organizacja zarobiła 2986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 139 zł w 2021 roku
• 224 zł w 2020 roku

Organizacja Storytellers wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Lemańska Aneta posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Masztalerz Gniewomir posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.