NETMANAGEMENT MACIEJ HUTYRA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000743552
NIP
5252758785
REGON
380941024

Podsumowanie

aktywa
677 tys.
przychód
1,5 mln
zysk
713 tys.
wartość firmy
4,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 134
Kod pocztowy
02-305
Rejestracja
2018-08-07
Rozpoczęcie działalności
2018-08-07
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Strona www
https://www.netmanagement.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Opis działalności: NET Management, prowadzona przez Macieja Hutyrę, to firma specjalizująca się w ...
W skrócie
  • Media buying i planning
  • Kreowanie reklam TV, radio, druk
  • Reklamy cyfrowe i mobilne
  • Performance marketing
  • E-commerce insights

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Netmanagement maciej hutyra osiągnęła 1 445 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 445 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 731 940 zł.
Zysk netto wyniósł 713 092 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 445 032 zł w 2023 roku.
• 1 929 405 zł w 2022 roku.
• 450 295 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 118 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 713 092 zł w 2023 roku.
• 722 557 zł w 2022 roku.
• 256 108 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netmanagement maciej hutyra wynosi 4 256 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 441 069 zł a 9 983 293 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 709 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 256 793 zł w 2023 roku.
• 4 680 918 zł w 2022 roku.
• 1 554 212 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Netmanagement maciej hutyra wyniosła 677 047 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 127 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 549 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 677 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 588 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 955 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 677 047 zł w 2023 roku.
• 731 543 zł w 2022 roku.
• 348 164 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 105%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Netmanagement maciej hutyra wyniosły 88 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 677 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 955 zł w 2023 roku
• 58 986 zł w 2022 roku
• 42 056 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Netmanagement maciej hutyra wykazała przychody na poziomie 1 445 032 zł.
Organizacja zarobiła 805 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 713 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 524 zł w 2023 roku
• 109 134 zł w 2022 roku
• 36 286 zł w 2021 roku

Organizacja Netmanagement maciej hutyra wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki