ODI PHARMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729774
NIP
5272850548
REGON
380070865

Podsumowanie

aktywa
64 tys.
przychód
64 tys.
zysk
-35 tys.
wartość firmy
54 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. TOWAROWA, 28
Kod pocztowy
00-839
Rejestracja
2018-04-26
Rozpoczęcie działalności
2018-04-26
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Odi pharma polska osiągnęła 63 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 523 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 232 zł.
Strata netto wyniosła 34 709 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 534 zł w 2022 roku.
• 23 zł w 2021 roku.
• 338 883 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 709 zł w 2022 roku.
• -69 121 zł w 2021 roku.
• 90 447 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odi pharma polska wynosi 53 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 158 836 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 917 zł w 2022 roku.
• 37 608 zł w 2021 roku.
• 677 141 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Odi pharma polska wyniosła 64 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 489 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 075 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 489 zł w 2022 roku.
• 60 951 zł w 2021 roku.
• 142 648 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -225%.
Marża operacyjna wyniosła -54%.
Marża netto wyniosła -55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Odi pharma polska wyniosły 49 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 075 zł w 2022 roku
• 10 828 zł w 2021 roku
• 23 404 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Odi pharma polska wykazała przychody na poziomie 63 534 zł.
Organizacja zarobiła -34 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 8412 zł w 2020 roku

Organizacja Odi pharma polska wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Odi Pharma Schweiz Ag posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.10.2019 jest Odi Pharma Schweiz Ag kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2018 do 28.10.2019 był Od Investments Ag kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.04.2018 do 12.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.