SUNDAY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000556702
NIP
1182108501
REGON
361476651

Podsumowanie

aktywa
51 mln
przychód
229,7 mln
zysk
333 tys.
wartość firmy
163,6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŚWIERADOWSKA, 47
Kod pocztowy
02-662
Rejestracja
2015-05-06
Rozpoczęcie działalności
2015-05-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.sundaypolska.pl
Email
sekretariat@sundaypolska.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Opis działalności: Sunday Polska to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dostarczaniu ...
W skrócie
  • Instalacje fotowoltaiczne dla domów, firm i rolnictwa
  • Magazyny energii i ciepła, pompy ciepła, ładowarki samochodowe, klimatyzacja
  • Kompleksowa obsługa: audyt, projektowanie, montaż, serwis
  • Programy dofinansowania i ulgi na instalacje OZE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Sunday polska osiągnęła 229 731 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 104 366 zł. Pozostałe przychody to 626 715 zł.
Całkowite koszty wyniosły 228 771 677 zł.
Zysk netto wyniósł 332 688 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 500 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 731 080 zł w 2022 roku.
• 217 413 824 zł w 2021 roku.
• 147 885 064 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 688 zł w 2022 roku.
• 1 538 206 zł w 2021 roku.
• 9 613 807 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunday polska wynosi 163 565 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 326 884 zł a 574 327 700 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 381 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 565 586 zł w 2022 roku.
• 159 926 635 zł w 2021 roku.
• 144 722 879 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Sunday polska wyniosła 51 025 325 zł.
a
ktywa trwałe to 3 896 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 128 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 025 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 107 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 917 620 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 072 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 025 325 zł w 2022 roku.
• 69 489 971 zł w 2021 roku.
• 31 508 497 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Sunday polska wyniosły 38 917 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 025 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 668 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 917 620 zł w 2022 roku
• 57 714 955 zł w 2021 roku
• 21 271 686 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Sunday polska wykazała przychody na poziomie 229 731 080 zł.
Organizacja zarobiła 560 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 228 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 228 306 zł w 2022 roku
• 17 722 zł w 2021 roku
• 2 561 173 zł w 2020 roku

Organizacja Sunday polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Czajkowscy Sunday Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 215 udziałów, które stanowią 21.5% firmy.
Buława Rafał posiada 213 udziałów, które stanowią 21.3% firmy.
Kujawa Elżbieta posiada 212 udziałów, które stanowią 21.2% firmy.
Czajkowska Natalia posiada 210 udziałów, które stanowią 21% firmy.
Pieczora Marcin posiada 150 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2023 jest Czajkowscy Sunday Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolujący 22% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2021 do 31.10.2023 była Czajkowska Natalia kontrolująca 43% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2017 do 09.07.2021:
• Kujawa Elżbieta (43% udziałów)
• Wagner Grzegorz (43% udziałów)