ESCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511453
NIP
8992754254
REGON
022426650

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
4,7 mln
zysk
44 tys.
wartość firmy
3,8 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
PISARZOWICE
Adres
, 282A
Kod pocztowy
59-800
Rejestracja
2014-05-29
Rozpoczęcie działalności
2014-05-29
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Esca osiągnęła 4 645 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 630 958 zł. Pozostałe przychody to 14 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 587 000 zł.
Zysk netto wyniósł 43 958 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 298 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 645 222 zł w 2022 roku.
• 4 088 335 zł w 2021 roku.
• 3 069 714 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 958 zł w 2022 roku.
• 51 663 zł w 2021 roku.
• 86 254 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esca wynosi 3 745 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 439 576 zł a 11 613 056 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 745 921 zł w 2022 roku.
• 3 372 516 zł w 2021 roku.
• 2 793 054 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Esca wyniosła 1 149 197 zł.
a
ktywa trwałe to 75 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 074 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 149 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 631 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 518 163 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 149 197 zł w 2022 roku.
• 1 532 091 zł w 2021 roku.
• 1 387 507 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Esca wyniosły 518 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 149 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 518 163 zł w 2022 roku
• 945 014 zł w 2021 roku
• 852 093 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Esca wykazała przychody na poziomie 4 645 222 zł.
Organizacja zarobiła 43 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 3500 zł w 2021 roku
• 42 230 zł w 2020 roku

Organizacja Esca wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Niedźwiedzka Marta posiada 375 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Buganik Tomasz posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2022 jest Niedźwiedzka Marta kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.10.2019 do 05.01.2022 była Niedźwiedzka Marta kontrolująca 98% udziałów.
W okresie od 24.07.2015 do 07.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Burdzy Sebastian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do ESCA

Organizacja Numer KRS
1
0000029248
2
0000206810
3
0000185629
4
0000362204
5
0000408830
6
0000021275
7
0000824893
8
0000078304
9
0000052581
10
0000337685
11
0000138560
12
0000173747
13
0000356585
14
0000126829
15
0000138833
16
0000762872
17
0000099097
18
0000429140
19
0000011773
20
0000135814
21
0000003853
22
0000102959
23
0000633067
24
0000791989
25
0000101706
26
0000277320
27
0000708678
28
0000176963
29
0000166126
30
0000026510