HEMARPOL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000455304
NIP
6452537291
REGON
243214951

Podsumowanie

aktywa
232 mln
przychód
783 mln
zysk
135 tys.
wartość firmy
581,6 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
KS.MJR. KAROLA WOŹNIAKA, 6D
Kod pocztowy
40-389
Rejestracja
2013-03-21
Rozpoczęcie działalności
2013-03-19
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Hemarpol trade osiągnęła 782 971 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 763 109 350 zł. Pozostałe przychody to 19 862 074 zł.
Całkowite koszty wyniosły 762 974 505 zł.
Zysk netto wyniósł 134 845 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 065 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 782 971 425 zł w 2023 roku.
• 898 183 795 zł w 2022 roku.
• 572 271 060 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 305 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 845 zł w 2023 roku.
• 22 619 089 zł w 2022 roku.
• 19 352 961 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hemarpol trade wynosi 581 628 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 348 452 zł a 1 957 428 562 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 551 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 581 628 319 zł w 2023 roku.
• 752 585 349 zł w 2022 roku.
• 511 823 116 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Hemarpol trade wyniosła 232 042 162 zł.
a
ktywa trwałe to 85 855 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 186 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 042 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 810 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 231 510 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 637 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 042 162 zł w 2023 roku.
• 216 777 102 zł w 2022 roku.
• 213 914 257 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Hemarpol trade wyniosły 153 231 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 042 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 440 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 231 510 zł w 2023 roku
• 132 350 708 zł w 2022 roku
• 143 384 613 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Hemarpol trade wykazała przychody na poziomie 782 971 425 zł.
Organizacja zarobiła 377 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 243 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 64% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 243 149 zł w 2023 roku
• 5 155 416 zł w 2022 roku
• 4 912 513 zł w 2021 roku

Organizacja Hemarpol trade wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki