"HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA" KRS
0000289345
NIP
5210120598
REGON
002203701

Podsumowanie

aktywa
284,9 mln
przychód
285,4 mln
zysk
437 tys.
wartość firmy
235,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 96
Kod pocztowy
00-807
Rejestracja
2007-09-25
Rozpoczęcie działalności
1991-01-30
Kapitał zakładowy
636700,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.harperhygienics.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Harper Hygienics to renomowana firma specjalizująca się w produkcji innowacyjnych ...
W skrócie
  • Produkcja innowacyjnych produktów higienicznych
  • Ekspansja na rynki zagraniczne
  • Wysokie standardy jakości
  • Szeroka gama marek: Sweet Sense, Cleanic, Kindii, Presto
  • Profesjonalny i wykwalifikowany zespół pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "harper hygienics osiągnęła 285 404 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 282 978 000 zł. Pozostałe przychody to 2 426 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 282 541 000 zł.
Zysk netto wyniósł 437 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 806 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 404 000 zł w 2021 roku.
• 268 374 000 zł w 2020 roku.
• 240 816 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 482 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 437 000 zł w 2021 roku.
• -10 083 000 zł w 2020 roku.
• 7 872 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "harper hygienics wynosi 235 419 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 370 000 zł a 713 510 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 203 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 419 083 zł w 2021 roku.
• 221 989 250 zł w 2020 roku.
• 241 616 750 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "harper hygienics wyniosła 284 923 000 zł.
a
ktywa trwałe to 159 074 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 849 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 923 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 869 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 054 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 775 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 284 923 000 zł w 2021 roku.
• 280 306 000 zł w 2020 roku.
• 247 242 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "harper hygienics wyniosły 227 054 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 923 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 757 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 054 000 zł w 2021 roku
• 222 875 000 zł w 2020 roku
• 181 129 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
• 73% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "harper hygienics wykazała przychody na poziomie 285 404 000 zł.
Brak danych

Organizacja "harper hygienics wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki