PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GROTRANS B & B GROEGER SPÓŁKA JAWNA KRS
0000240044
NIP
7491005601
REGON
531012584

Podsumowanie

aktywa
47,2 mln
przychód
209,4 mln
zysk
213 tys.
wartość firmy
147,9 mln
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
ŁANY
Adres
SZKOLNA, 24
Kod pocztowy
47-253
Rejestracja
2005-08-23
Rozpoczęcie działalności
1995-05-25
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZENIA WSPÓLNICY BERNARD ADAM GROEGER I BERNADETA MARIA GROEGER.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo handlowe grotrans b & b groeger osiągnęła 209 428 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 426 185 zł. Pozostałe przychody to 1946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 212 687 zł.
Zysk netto wyniósł 213 498 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 739 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 428 131 zł w 2022 roku.
• 168 640 126 zł w 2021 roku.
• 122 645 130 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -314 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 498 zł w 2022 roku.
• 2 084 208 zł w 2021 roku.
• 1 346 586 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo handlowe grotrans b & b groeger wynosi 147 866 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 134 981 zł a 523 570 327 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 297 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 866 194 zł w 2022 roku.
• 127 996 909 zł w 2021 roku.
• 92 819 933 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo handlowe grotrans b & b groeger wyniosła 47 193 286 zł.
a
ktywa trwałe to 17 434 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 758 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 193 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 857 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 335 356 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 717 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 193 286 zł w 2022 roku.
• 48 648 302 zł w 2021 roku.
• 49 398 163 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo handlowe grotrans b & b groeger wyniosły 37 335 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 193 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 745 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 335 356 zł w 2022 roku
• 39 003 869 zł w 2021 roku
• 41 837 939 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo handlowe grotrans b & b groeger wykazała przychody na poziomie 209 428 131 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo handlowe grotrans b & b groeger wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE GROTRANS B & B GROEGER

Organizacja Numer KRS
1
0000218899
2
0000349298
3
0000246666
4
0000259337
5
0000300620
6
0000539664
7
0000447115
8
0000008827
9
0000190556
10
0000968051
11
0000146219
12
0000701872
13
0000880657
14
0000386350
15
0000022363
16
0000054693
17
0000417925
18
0000090245
19
0000798422
20
0000238449
21
0000082059
22
0000941970
23
0000826668
24
0000085547
25
0000364705
26
0000161163
27
0000137563
28
0000240517
29
0000051427
30
0000397619