FABRYKA MEBLI BIUROWYCH MIKOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000075017
NIP
7282254837
REGON
472180373

Podsumowanie

aktywa
101 mln
przychód
214,8 mln
zysk
107 tys.
wartość firmy
187,1 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
DOSTAWCZA, 4
Kod pocztowy
93-231
Rejestracja
2001-12-20
Rozpoczęcie działalności
1999-04-01
Kapitał zakładowy
2971400,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fabryka mebli biurowych mikomax osiągnęła 214 759 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 661 156 zł. Pozostałe przychody to 97 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 214 553 971 zł.
Zysk netto wyniósł 107 185 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 065 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 759 101 zł w 2022 roku.
• 94 002 520 zł w 2021 roku.
• 69 490 293 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -240 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 185 zł w 2022 roku.
• 2 826 049 zł w 2021 roku.
• 5 522 345 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka mebli biurowych mikomax wynosi 187 122 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 071 849 zł a 536 897 754 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 443 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 122 028 zł w 2022 roku.
• 117 296 547 zł w 2021 roku.
• 86 841 185 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fabryka mebli biurowych mikomax wyniosła 101 005 799 zł.
a
ktywa trwałe to 57 088 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 916 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 005 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 027 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 978 393 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 335 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 005 799 zł w 2022 roku.
• 88 157 915 zł w 2021 roku.
• 45 116 360 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fabryka mebli biurowych mikomax wyniosły 42 978 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 005 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 966 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 978 393 zł w 2022 roku
• 30 392 574 zł w 2021 roku
• 20 549 768 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fabryka mebli biurowych mikomax wykazała przychody na poziomie 214 759 101 zł.
Organizacja zarobiła 299 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 192 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 64% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -71 440 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 192 420 zł w 2022 roku
• 171 981 zł w 2021 roku
• 161 580 zł w 2020 roku

Organizacja Fabryka mebli biurowych mikomax wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Haworth Capital Gmbh posiada 41600 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Mikołajczyk Janusz posiada 11885 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Mikołajczyk Maciej posiada 5943 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 24.06.2022 jest Haworth Capital Gmbh kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2022 do 24.06.2022 był Mikołajczyk Janusz kontrolując 82% udziałów.
W okresie od 09.09.2021 do 09.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Mikołajczyk Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 71%.