PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TRADE-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000033930
NIP
5260214166
REGON
008164468

Podsumowanie

aktywa
124,2 mln
przychód
835,8 mln
zysk
478 tys.
wartość firmy
590 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
NOWOGRODZKA, 49
Kod pocztowy
00-695
Rejestracja
2001-08-09
Rozpoczęcie działalności
1989-08-01
Kapitał zakładowy
12500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO,BRONISŁAW BLAMOWSKI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe trade-prod osiągnęła 835 786 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 835 049 004 zł. Pozostałe przychody to 737 190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 834 570 809 zł.
Zysk netto wyniósł 478 194 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 672 148 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 835 786 194 zł w 2017 roku.
• 163 637 380 zł w 2016 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 126 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 478 194 zł w 2017 roku.
• 2 604 205 zł w 2016 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe trade-prod wynosi 589 961 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 781 941 zł a 2 089 465 485 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 439 953 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 589 961 437 zł w 2017 roku.
• 150 007 625 zł w 2016 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe trade-prod wyniosła 124 180 561 zł.
a
ktywa trwałe to 21 408 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 772 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 180 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 143 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 036 741 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 966 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 180 561 zł w 2017 roku.
• 137 147 074 zł w 2016 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe trade-prod wyniosły 83 036 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 180 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 444 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 036 741 zł w 2017 roku
• 96 481 448 zł w 2016 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2017 roku
• 70% w 2016 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe trade-prod wykazała przychody na poziomie 835 786 194 zł.
Organizacja zarobiła 479 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 478 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1463 zł w 2017 roku
• 13 883 zł w 2016 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe trade-prod wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2017 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2017 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2017 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Blamowski Bronisław posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2015 jest Blamowski Bronisław kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2014 do 18.09.2015 był Blamowski Bronisław kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.04.2014 do 31.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Blamowski Bronisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.