SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE KRS
0000006505
NIP
6691044410
REGON
330006292

Podsumowanie

aktywa
208 mln
przychód
326,2 mln
zysk
332 tys.
wartość firmy
231,7 mln
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
KOSZALIN
Adres
CHAŁUBIŃSKIEGO, 7
Kod pocztowy
75-581
Rejestracja
2001-04-09
Rozpoczęcie działalności
1991-04-01
Strona www
www.swk.med.pl
Email
szpital@swk.med.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH,A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1.BADANIA I PORADY LEKARSKIE, 2.LECZENIE,3.REHABILITACJA LECZNICZA,4.DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA I ANALITYKA MEDYCZNA, 5.PIELĘGNOWANIE CHORYCH,6.ORZEKANIE O STANIE ZDROWIA,7.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I OŚWIATOWO-ZDROWOTNEJ,8.DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ I SYTUACJI KRYZYSOWYCH, 9.POMOCY DORAŹNEJ;
Branże

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Szpital wojewódzki im. mikołaja kopernika w koszalini osiągnęła 326 199 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 326 076 709 zł. Pozostałe przychody to 122 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 325 745 019 zł.
Zysk netto wyniósł 331 690 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 830 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 326 199 495 zł w 2022 roku.
• 299 803 301 zł w 2021 roku.
• 252 327 221 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 333 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 690 zł w 2022 roku.
• -10 244 431 zł w 2021 roku.
• 2 338 828 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szpital wojewódzki im. mikołaja kopernika w koszalini wynosi 231 652 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 316 899 zł a 815 498 737 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 496 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 652 368 zł w 2022 roku.
• 212 479 378 zł w 2021 roku.
• 197 867 295 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Szpital wojewódzki im. mikołaja kopernika w koszalini wyniosła 207 956 560 zł.
a
ktywa trwałe to 147 100 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 855 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 956 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 145 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 810 855 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 942 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 207 956 560 zł w 2022 roku.
• 189 943 619 zł w 2021 roku.
• 199 489 853 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Szpital wojewódzki im. mikołaja kopernika w koszalini wyniosły 190 810 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 207 956 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 128 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 810 855 zł w 2022 roku
• 173 129 604 zł w 2021 roku
• 172 431 408 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Szpital wojewódzki im. mikołaja kopernika w koszalini wykazała przychody na poziomie 326 199 495 zł.
Organizacja zarobiła 803 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 472 125 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 472 125 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 199 397 zł w 2020 roku

Organizacja Szpital wojewódzki im. mikołaja kopernika w koszalini wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność szpitali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINI

Organizacja Numer KRS
1
0000001939
2
0000035552
3
0000469668
4
0000438391
5
0000087965
6
0000029409
7
0000063066
8
0000031259
9
0000003421
10
0000490819
11
0000046016
12
0000003859
13
0000003907
14
0000011939
15
0000136017
16
0000057847
17
0000952604
18
0000163872
19
0000151584
20
0000035461
21
0000119548
22
0000007548
23
0000036788
24
0000002653
25
0000014443
26
0000030801
27
0000003202
28
0000021295
29
0000027124
30
0000021024