DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000003068
NIP
7540003313
REGON
004517622

Podsumowanie

aktywa
6,6 mln
przychód
10 mln
zysk
-887 tys.
wartość firmy
11,1 mln
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
MURÓW
Adres
TARTACZNA, 8
Kod pocztowy
46-030
Rejestracja
2001-03-09
Rozpoczęcie działalności
1990-10-26
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Drewpol norbert i józef wodarz osiągnęła 9 986 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 959 132 zł. Pozostałe przychody to 27 610 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 845 834 zł.
Strata netto wyniosła 886 702 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 635 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 986 742 zł w 2023 roku.
• 11 350 046 zł w 2022 roku.
• 7 742 262 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -195 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -886 702 zł w 2023 roku.
• 1 687 704 zł w 2022 roku.
• 763 451 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewpol norbert i józef wodarz wynosi 11 083 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 966 854 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 528 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 083 615 zł w 2023 roku.
• 19 408 329 zł w 2022 roku.
• 12 040 348 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Drewpol norbert i józef wodarz wyniosła 6 577 842 zł.
a
ktywa trwałe to 2 132 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 445 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 577 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 901 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 676 792 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 577 842 zł w 2023 roku.
• 7 360 973 zł w 2022 roku.
• 5 686 110 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Drewpol norbert i józef wodarz wyniosły 676 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 577 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 792 zł w 2023 roku
• 573 221 zł w 2022 roku
• 586 063 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Drewpol norbert i józef wodarz wykazała przychody na poziomie 9 986 742 zł.
Organizacja zarobiła -886 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -886 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Drewpol norbert i józef wodarz wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DREWPOL NORBERT I JÓZEF WODARZ