BUY THE WAY LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000896933
NIP
6682004173
REGON
388745848

Podsumowanie

aktywa
6,4 mln
przychód
10,4 mln
zysk
78 tys.
wartość firmy
7,3 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
WŁADYSŁAWÓW
Adres
UL. JAGIELLOŃSKA, 10A
Kod pocztowy
62-710
Rejestracja
2021-04-26
Rozpoczęcie działalności
2021-04-26
Kapitał zakładowy
6000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
k.berlinska@buythewaylease.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Buy the way lease osiągnęła 10 363 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 363 448 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 285 007 zł.
Zysk netto wyniósł 78 441 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 181 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 363 448 zł w 2022 roku.
• 4 730 659 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 441 zł w 2022 roku.
• 58 503 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Buy the way lease wynosi 7 329 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 107 208 zł a 25 908 620 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 664 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 329 937 zł w 2022 roku.
• 3 436 160 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Buy the way lease wyniosła 6 380 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 380 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 380 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 142 944 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 237 898 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 190 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 380 841 zł w 2022 roku.
• 2 084 130 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Buy the way lease wyniosły 6 237 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 380 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 118 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 237 898 zł w 2022 roku
• 2 019 627 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Buy the way lease wykazała przychody na poziomie 10 363 448 zł.
Organizacja zarobiła 96 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 400 zł w 2022 roku
• 5786 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Buy the way lease wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Berlińska Karolina posiada 50 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.
Największym udziałowcem od 21.06.2022 jest Berlińska Karolina kontrolujący 83% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2022 do 21.06.2022 był Berliński Łukasz kontrolując 83% udziałów.
W okresie od 26.04.2021 do 30.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Berliński Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BUY THE WAY LEASE