SOLAR ENERGIA WANKOWICZ GLEZER SPÓŁKA JAWNA KRS
0000888302
NIP
9261685562
REGON
388372979

Podsumowanie

aktywa
17,2 mld
przychód
69,8 mld
zysk
7 mld
wartość firmy
75,7 mld
Podstawowe info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
KROSNO ODRZAŃSKIE
Adres
UL. PIASTÓW, 10M
Kod pocztowy
66-600
Rejestracja
2021-03-10
Rozpoczęcie działalności
2021-03-10
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Solar energia wankowicz glezer osiągnęła 69 778 981 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 607 069 000 zł. Pozostałe przychody to 171 912 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 654 931 000 zł.
Zysk netto wyniósł 6 952 138 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 778 981 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 778 981 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 952 138 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 952 138 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solar energia wankowicz glezer wynosi 75 672 535 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 344 663 000 zł a 174 447 452 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 672 535 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 672 535 667 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Solar energia wankowicz glezer wyniosła 17 216 312 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 216 312 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 216 312 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 792 884 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 423 428 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 216 312 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 216 312 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 388%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 387.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Solar energia wankowicz glezer wyniosły 15 423 428 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 216 312 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 423 428 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 423 428 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Solar energia wankowicz glezer wykazała przychody na poziomie 69 778 981 000 zł.
Organizacja zarobiła 6 989 534 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 396 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 952 138 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 396 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 396 000 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Solar energia wankowicz glezer wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki