NEUROMEDIA MEDIAHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000765600
NIP
7322195177
REGON
382256887

Podsumowanie

aktywa
56 tys.
przychód
172 tys.
zysk
24 tys.
wartość firmy
240 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
Adres
UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA, 4
Kod pocztowy
95-050
Rejestracja
2019-01-08
Rozpoczęcie działalności
2019-01-08
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Neuromedia mediahouse osiągnęła 171 850 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 171 850 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 148 030 zł.
Zysk netto wyniósł 23 820 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 850 zł w 2022 roku.
• 43 787 zł w 2021 roku.
• 148 475 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 820 zł w 2022 roku.
• 11 769 zł w 2021 roku.
• 53 703 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neuromedia mediahouse wynosi 240 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 442 zł a 429 625 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 289 zł w 2022 roku.
• 97 601 zł w 2021 roku.
• 346 672 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Neuromedia mediahouse wyniosła 56 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 725 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 314 zł w 2022 roku.
• 41 811 zł w 2021 roku.
• 56 515 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Neuromedia mediahouse wyniosły 15 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 725 zł w 2022 roku
• 13 366 zł w 2021 roku
• 12 679 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Neuromedia mediahouse wykazała przychody na poziomie 171 850 zł.
Organizacja zarobiła 27 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 820 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3561 zł w 2022 roku
• 1164 zł w 2021 roku
• 4227 zł w 2020 roku

Organizacja Neuromedia mediahouse wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kiełczyński Damian posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Kiełczyńska Aleksandra posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 05.07.2023 jest Kiełczyński Damian kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2023 do 05.07.2023 był Kiełczyński Damian kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 08.01.2019 do 05.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Kiełczyński Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.