PHARMACY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666473
NIP
6961883452
REGON
366688323

Podsumowanie

aktywa
1,7 mln
przychód
10 mln
zysk
-17 tys.
wartość firmy
7,3 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
GOSTYŃ
Adres
UL. MOSTOWA, 2A
Kod pocztowy
63-800
Rejestracja
2017-03-01
Rozpoczęcie działalności
2017-03-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pharmacy group osiągnęła 9 990 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 990 585 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 007 703 zł.
Strata netto wyniosła 17 118 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 378 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 990 585 zł w 2022 roku.
• 9 250 025 zł w 2021 roku.
• 7 805 660 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 118 zł w 2022 roku.
• 298 972 zł w 2021 roku.
• 343 959 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pharmacy group wynosi 7 312 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 976 464 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 947 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 312 506 zł w 2022 roku.
• 8 027 526 zł w 2021 roku.
• 7 112 958 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pharmacy group wyniosła 1 732 277 zł.
a
ktywa trwałe to 5463 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 726 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 732 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 869 488 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 862 790 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 732 277 zł w 2022 roku.
• 1 731 470 zł w 2021 roku.
• 1 891 951 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pharmacy group wyniosły 862 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 732 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 862 790 zł w 2022 roku
• 844 865 zł w 2021 roku
• 1 180 818 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pharmacy group wykazała przychody na poziomie 9 990 585 zł.
Organizacja zarobiła -1600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -970% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 518 zł w 2022 roku
• 56 528 zł w 2021 roku
• 83 307 zł w 2020 roku

Organizacja Pharmacy group wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Stercuła Jerzynek Magdalena posiada 800 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Jerzynek Piotr posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 25.08.2020 jest Stercuła Jerzynek Magdalena kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2017 do 25.08.2020 był Jerzynek Piotr kontrolując 92% udziałów.

Podobne organizacje do PHARMACY GROUP

Organizacja Numer KRS
1
0000680913
2
0000589234
3
0000535008
4
0000547954
5
0000654627
6
0000618885
7
0000038867
8
0000329817
9
0000345819
10
0000559461
11
0000643460
12
0000532833
13
0000054411
14
0000095707
15
0000664462
16
0000105773
17
0000530262
18
0000680480
19
0000541349
20
0000657106
21
0000216315
22
0000672508
23
0000630413
24
0000252313
25
0000303464
26
0000676752
27
0000462616
28
0000552239
29
0000437735
30
0000666918