LANDSBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000588502
NIP
5922265353
REGON
363087273

Podsumowanie

aktywa
119,1 mln
przychód
203,6 mln
zysk
327 tys.
wartość firmy
171,7 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
WOLENTAL
Adres
, 15I
Kod pocztowy
83-213
Rejestracja
2015-11-26
Rozpoczęcie działalności
2015-11-26
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ LANDSBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Landsberg osiągnęła 203 598 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 556 250 zł. Pozostałe przychody to 42 719 zł.
Całkowite koszty wyniosły 203 228 767 zł.
Zysk netto wyniósł 327 484 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 944 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 598 969 zł w 2022 roku.
• 217 109 778 zł w 2021 roku.
• 109 084 510 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -837 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 484 zł w 2022 roku.
• 30 519 754 zł w 2021 roku.
• 5 617 098 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Landsberg wynosi 171 684 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 274 838 zł a 508 997 423 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 998 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 684 844 zł w 2022 roku.
• 301 215 517 zł w 2021 roku.
• 123 963 381 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Landsberg wyniosła 119 143 735 zł.
a
ktywa trwałe to 60 081 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 062 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 143 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 189 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 954 052 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 313 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 143 735 zł w 2022 roku.
• 132 617 861 zł w 2021 roku.
• 92 347 139 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Landsberg wyniosły 72 954 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 143 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 578 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 954 052 zł w 2022 roku
• 86 755 662 zł w 2021 roku
• 53 984 499 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Landsberg wykazała przychody na poziomie 203 598 969 zł.
Organizacja zarobiła 605 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 277 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 277 961 zł w 2022 roku
• 3 764 140 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Landsberg wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki