PB TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000545405

NIP

6762484488

REGON

360707210

aktywa

269 tys.

przychód

234 tys.

zysk netto

82 tys.

wartość firmy

637 tys.

Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. JÓZEFA UNRUGA, 136
Kod pocztowy
30-394
Rejestracja
2015-02-26
Rozpoczęcie działalności
2015-02-05
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja Pb team osiągnęła 233 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 233 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 151 675 zł.
Zysk netto wyniósł 82 109 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -37 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 784 zł w 2022 roku.
• 203 673 zł w 2021 roku.
• 147 606 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 109 zł w 2022 roku.
• 77 830 zł w 2021 roku.
• -19 336 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Pb team wynosi 636 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 152 320 zł a 1 149 524 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 611 zł w 2022 roku.
• 537 842 zł w 2021 roku.
• 130 785 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pb team wyniosła 268 864 zł.
a
ktywa trwałe to 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 268 395 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 203 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 771 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 864 zł w 2022 roku.
• 176 115 zł w 2021 roku.
• 210 881 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pb team wyniosły 65 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 771 zł w 2022 roku
• 55 131 zł w 2021 roku
• 167 707 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pb team wykazała przychody na poziomie 233 784 zł.
Organizacja zarobiła 91 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9655 zł w 2022 roku
• 7758 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Pb team wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00549%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Biedroń Piotr posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Brzezicki Mirosław posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.