"DOMEXIM"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000168357
NIP
9480005478
REGON
670807353

Podsumowanie

aktywa
343 mln
przychód
1 mld
zysk
74,3 mln
wartość firmy
1,1 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
RADOM
Adres
KRÓLOWEJ JADWIGI, 27
Kod pocztowy
26-600
Rejestracja
2003-07-28
Rozpoczęcie działalności
1995-10-18
Kapitał zakładowy
25000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "domexim"-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacj osiągnęła 1 012 406 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 011 631 000 zł. Pozostałe przychody to 775 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 937 341 000 zł.
Zysk netto wyniósł 74 290 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 304 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 012 406 000 zł w 2023 roku.
• 1 249 558 000 zł w 2022 roku.
• 1 176 524 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 846 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 290 000 zł w 2023 roku.
• 28 170 000 zł w 2022 roku.
• 35 611 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "domexim"-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacj wynosi 1 117 340 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 145 242 750 zł a 2 531 015 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 121 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 117 340 083 zł w 2023 roku.
• 2 010 419 417 zł w 2022 roku.
• 1 984 735 833 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "domexim"-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacj wyniosła 343 026 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 343 026 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 343 026 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 193 657 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 369 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 339 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 343 026 000 zł w 2023 roku.
• 1 455 867 000 zł w 2022 roku.
• 1 449 158 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "domexim"-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacj wyniosły 149 369 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 343 026 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 853 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 369 000 zł w 2023 roku
• 36 266 000 zł w 2022 roku
• 38 568 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "domexim"-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacj wykazała przychody na poziomie 1 012 406 000 zł.
Organizacja zarobiła 81 714 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 424 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 290 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 482 775 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 424 000 zł w 2023 roku
• 2 787 000 zł w 2022 roku
• 3 535 000 zł w 2021 roku

Organizacja "domexim"-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacj wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Tytłak Jacek posiada 35 udziałów, które stanowią 87.5% firmy.
Otolińska Katarzyna posiada 5 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Największym udziałowcem od 22.09.2023 jest Tytłak Jacek kontrolujący 88% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2003 do 22.09.2023 był Tytłak Jacek kontrolując 88% udziałów.

Podobne organizacje do "DOMEXIM"-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJ

Organizacja Numer KRS
1
0000231558
2
0000129919
3
0000145873
4
0000043268
5
0000781049
6
0000949843
7
0000108082
8
0000137748
9
0000263614
10
0000289928
11
0000401543
12
0000598565
13
0000771442
14
0000161357
15
0000488161
16
0000532350
17
0000119025
18
0000100270
19
0000686709
20
0000516191
21
0000063146
22
0000091005
23
0000506835
24
0000536376
25
0000558586
26
0000744515
27
0000301129
28
0000008820
29
0000157096
30
0000227770