ELORRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000642887
NIP
5242811259
REGON
365672320

Podsumowanie

aktywa
51 tys.
przychód
0
zysk
-1 tys.
wartość firmy
37 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. HOŻA, 86
Kod pocztowy
00-682
Rejestracja
2016-10-19
Rozpoczęcie działalności
2016-10-19
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Elorro osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1263 zł.
Strata netto wyniosła 1263 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 296 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 664 717 zł w 2022 roku.
• 3 139 274 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1263 zł w 2023 roku.
• 652 804 zł w 2022 roku.
• -132 768 zł w 2021 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Elorro wynosi 36 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 196 866 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 856 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 912 zł w 2023 roku.
• 3 092 220 zł w 2022 roku.
• 2 092 849 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Elorro wyniosła 51 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1924 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 279 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 140 zł w 2023 roku.
• 52 404 zł w 2022 roku.
• 598 890 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania Elorro wyniosły 1924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 390 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1924 zł w 2023 roku
• 1924 zł w 2022 roku
• 1 201 214 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 201% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Elorro wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -1263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1924 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Elorro wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gabrielyan Larisa posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2019 jest Gabrielyan Larisa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2017 do 12.02.2019 był Hayrapetyan Hayk kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.10.2016 do 11.01.2017 najwięcej udziałów posiadała Kuśmirek Paulina. Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.