AN ARCHI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610118
NIP
6312256468
REGON
276669309

Podsumowanie

aktywa
7,6 mln
przychód
10 mln
zysk
851 tys.
wartość firmy
12,7 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
UL. CHORZOWSKA, 64
Kod pocztowy
44-100
Rejestracja
2016-03-31
Rozpoczęcie działalności
1999-12-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.a-ag.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Opis działalności: An Archi Group to multidyscyplinarne biuro projektowe oferujące kompleksowe usługi ...
W skrócie
  • Projekty architektoniczne i dokumentacja
  • Planowanie inwestycji i nadzór
  • Ekspertyzy i inwestorstwo zastępcze
  • Projekty m.in. dworce kolejowe, wnętrza, przestrzenie publiczne

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja An archi group osiągnęła 9 980 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 927 941 zł. Pozostałe przychody to 52 827 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 077 364 zł.
Zysk netto wyniósł 850 577 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 026 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 980 768 zł w 2023 roku.
• 8 152 381 zł w 2022 roku.
• 4 731 677 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 137 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 850 577 zł w 2023 roku.
• 602 820 zł w 2022 roku.
• -413 092 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji An archi group wynosi 12 702 304 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 646 151 zł a 24 951 920 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 527 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 702 304 zł w 2023 roku.
• 9 871 519 zł w 2022 roku.
• 4 727 655 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów An archi group wyniosła 7 606 874 zł.
a
ktywa trwałe to 1 223 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 383 146 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 606 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 528 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 078 673 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 871 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 606 874 zł w 2023 roku.
• 9 196 170 zł w 2022 roku.
• 5 876 374 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania An archi group wyniosły 4 078 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 606 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 482 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 078 673 zł w 2023 roku
• 6 495 745 zł w 2022 roku
• 3 778 770 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja An archi group wykazała przychody na poziomie 9 980 768 zł.
Organizacja zarobiła 1 093 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 242 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 850 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 242 771 zł w 2023 roku
• 86 293 zł w 2022 roku
• 878 zł w 2021 roku

Organizacja An archi group wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kacprowicz Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Odziomek Konrad posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Kacprowicz Katarzyna posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Zadorożny Ryszard posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kacprowicz Tomasz (30% udziałów)
• Kacprowicz Katarzyna (30% udziałów)
• Odziomek Konrad (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2016 do 19.05.2016:
• Zadorożny Ryszard (30% udziałów)
• Kacprowicz Tomasz (30% udziałów)
• Kacprowicz Katarzyna (30% udziałów)
• Odziomek Konrad (30% udziałów)

Podobne organizacje do AN ARCHI GROUP

Organizacja Numer KRS
1
0000498335
2
0000818107
3
0000302893
4
0000535227
5
0000114210
6
0000498869
7
0000555406
8
0000409291
9
0000410064
10
0000465488
11
0000523402
12
0000178367
13
0000690315
14
0000729067
15
0000620575
16
0000378468
17
0000011322
18
0000211893
19
0000502936
20
0000084013
21
0000333486
22
0000316157
23
0000299127
24
0000604516
25
0000133205
26
0000105501
27
0000740063
28
0000189498
29
0000472288
30
0000189055