FERROZ EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579838
NIP
8641952081
REGON
362782730

Podsumowanie

aktywa
2,5 mln
przychód
10 mln
zysk
450 tys.
wartość firmy
9,6 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
SANDOMIERZ
Adres
UL. J. KOCHANOWSKIEGO, 31
Kod pocztowy
27-600
Rejestracja
2015-10-20
Rozpoczęcie działalności
2015-10-20
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ferroz export osiągnęła 9 979 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 978 466 zł. Pozostałe przychody to 1159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 528 320 zł.
Zysk netto wyniósł 450 146 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 436 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 979 625 zł w 2022 roku.
• 6 854 088 zł w 2021 roku.
• 5 119 497 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 146 zł w 2022 roku.
• 90 588 zł w 2021 roku.
• 225 973 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ferroz export wynosi 9 569 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 116 322 zł a 24 949 062 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 569 990 zł w 2022 roku.
• 5 710 456 zł w 2021 roku.
• 5 027 663 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ferroz export wyniosła 2 512 896 zł.
a
ktywa trwałe to 25 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 487 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 512 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 488 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 024 467 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 512 896 zł w 2022 roku.
• 1 932 768 zł w 2021 roku.
• 1 720 887 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ferroz export wyniosły 1 024 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 512 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 024 467 zł w 2022 roku
• 894 485 zł w 2021 roku
• 773 191 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ferroz export wykazała przychody na poziomie 9 979 625 zł.
Organizacja zarobiła 450 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 30 317 zł w 2020 roku

Organizacja Ferroz export wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kaczor Maciej posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Szczyrba Aleksander posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.