BONUS 1 - GIERZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000438448
NIP
6222781923
REGON
302266922

Podsumowanie

aktywa
1,5 mln
przychód
10 mln
zysk
575 tys.
wartość firmy
9,6 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
LEWKÓW
Adres
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 16
Kod pocztowy
63-410
Rejestracja
2012-10-31
Rozpoczęcie działalności
2012-10-31
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bonus 1 - gierz osiągnęła 9 982 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 982 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 407 302 zł.
Zysk netto wyniósł 574 939 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 982 241 zł w 2022 roku.
• 8 328 331 zł w 2021 roku.
• 8 612 980 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 574 939 zł w 2022 roku.
• 374 569 zł w 2021 roku.
• 443 087 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonus 1 - gierz wynosi 9 580 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 625 574 zł a 24 955 602 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -224 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 580 155 zł w 2022 roku.
• 7 525 792 zł w 2021 roku.
• 8 041 019 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bonus 1 - gierz wyniosła 1 475 291 zł.
a
ktywa trwałe to 663 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 811 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 475 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 834 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 641 193 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 475 291 zł w 2022 roku.
• 1 381 413 zł w 2021 roku.
• 1 090 533 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bonus 1 - gierz wyniosły 641 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 475 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 641 193 zł w 2022 roku
• 747 685 zł w 2021 roku
• 388 287 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bonus 1 - gierz wykazała przychody na poziomie 9 982 241 zł.
Brak danych

Organizacja Bonus 1 - gierz wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BONUS 1 - GIERZ

Organizacja Numer KRS
1
0000680906
2
0000827899
3
0000066232
4
0000067985
5
0000032658
6
0000611496
7
0000709518
8
0000056424
9
0000138673
10
0000286120
11
0000458289
12
0000012078
13
0000124233
14
0000123972
15
0000516352
16
0000061861
17
0000093014
18
0000111775
19
0000180645
20
0000150686
21
0000153260
22
0000621474
23
0000060745
24
0000168849
25
0000189558
26
0000199059
27
0000160852
28
0000693513
29
0000004021
30
0000402027