REMIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000422582
NIP
1231269926
REGON
146125754

Podsumowanie

aktywa
3 mln
przychód
4 mln
zysk
2,6 mln
wartość firmy
15,1 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. CEGLANA, 66
Kod pocztowy
40-514
Rejestracja
2012-05-31
Rozpoczęcie działalności
2012-05-02
Kapitał zakładowy
392150,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Remigo osiągnęła 3 984 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 883 580 zł. Pozostałe przychody to 101 415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 328 937 zł.
Zysk netto wyniósł 2 554 643 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 664 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 984 995 zł w 2023 roku.
• 10 397 588 zł w 2022 roku.
• 3 538 062 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 438 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 554 643 zł w 2023 roku.
• 5 613 272 zł w 2022 roku.
• -501 849 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Remigo wynosi 15 085 330 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 210 095 zł a 35 765 002 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 514 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 085 330 zł w 2023 roku.
• 33 888 881 zł w 2022 roku.
• 11 925 488 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Remigo wyniosła 2 974 475 zł.
a
ktywa trwałe to 1 434 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 540 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 974 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 946 793 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 682 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 974 475 zł w 2023 roku.
• 6 526 369 zł w 2022 roku.
• 13 371 056 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 80%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 161.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Remigo wyniosły 27 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 974 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 682 zł w 2023 roku
• 520 947 zł w 2022 roku
• 615 349 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 421.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Remigo wykazała przychody na poziomie 3 984 995 zł.
Organizacja zarobiła 3 037 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 483 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 554 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 483 147 zł w 2023 roku
• 1 698 628 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Remigo wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Solgreen Power posiada 7843 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2023 jest Solgreen Power kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2023 do 23.11.2023 był Solgreen Power kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.11.2022 do 12.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Bugla Wacław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.