SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GŁOWNIE KRS
0000177416
NIP
7330004536
REGON
001238324

Podsumowanie

aktywa
16,1 mln
przychód
11,4 mln
zysk
570 tys.
wartość firmy
17,1 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
GŁOWNO
Adres
SIKORSKIEGO, 45/49
Kod pocztowy
95-015
Rejestracja
2003-10-24
Rozpoczęcie działalności
1986-02-24
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁDZIELNIA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa w głowni osiągnęła 11 430 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 414 274 zł. Pozostałe przychody to 15 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 844 749 zł.
Zysk netto wyniósł 569 525 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 796 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 430 005 zł w 2023 roku.
• 9 978 298 zł w 2022 roku.
• 8 474 057 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 569 525 zł w 2023 roku.
• -20 515 zł w 2022 roku.
• -8236 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa w głowni wynosi 17 069 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 695 251 zł a 38 245 577 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 069 149 zł w 2023 roku.
• 14 298 710 zł w 2022 roku.
• 13 950 196 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa w głowni wyniosła 16 116 148 zł.
a
ktywa trwałe to 12 775 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 341 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 116 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 561 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 554 754 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 116 148 zł w 2023 roku.
• 17 039 386 zł w 2022 roku.
• 14 143 431 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa w głowni wyniosły 6 554 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 116 148 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 554 754 zł w 2023 roku
• 6 844 037 zł w 2022 roku
• 3 075 665 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa w głowni wykazała przychody na poziomie 11 430 005 zł.
Organizacja zarobiła 586 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 569 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 034 zł w 2023 roku
• 14 225 zł w 2022 roku
• 20 143 zł w 2021 roku

Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa w głowni wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GŁOWNI

Organizacja Numer KRS
1
0000084384
2
0000000880
3
0000040399
4
0000135094
5
0000169099
6
0000115930
7
0000086299
8
0000090401
9
0000118001
10
0000202645
11
0000114469
12
0000083946
13
0000052529
14
0000171623
15
0000119324
16
0000090120
17
0000046689
18
0000080747
19
0000183300
20
0000137850
21
0000099467
22
0000053068
23
0000078276
24
0000130630
25
0000197650
26
0000109836
27
0000139020
28
0000094061
29
0000198403
30
0000178966