DOM DEVELOPMENT GRUNTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000073062
NIP
5252185177
REGON
016375220

Podsumowanie

aktywa
78 tys.
przychód
1
zysk
-35 tys.
wartość firmy
59 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 3
Kod pocztowy
00-078
Rejestracja
2001-12-15
Rozpoczęcie działalności
2000-07-17
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Dom development grunty osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 631 zł.
Strata netto wyniosła 34 630 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 196 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2023 roku.
• 9 987 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 630 zł w 2023 roku.
• 61 348 zł w 2022 roku.
• -20 961 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom development grunty wynosi 58 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 313 984 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 610 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 872 zł w 2023 roku.
• 6 988 236 zł w 2022 roku.
• 38 834 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Dom development grunty wyniosła 78 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 496 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 098 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 496 zł w 2023 roku.
• 113 126 zł w 2022 roku.
• 11 909 351 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -6,412,994%.
Marża netto wyniosła -6,412,994%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1068832.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1068832.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 496 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 090 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 857 573 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Dom development grunty wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -34 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9474 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Dom development grunty wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000000003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.000000003%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Dom Land posiada 54 udziałów, które stanowią 54% firmy.
Dom Development posiada 46 udziałów, które stanowią 46% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2005 jest Dom Land kontrolujący 54% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2004 do 23.12.2005 był Dom Land kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 03.09.2003 do 12.01.2004 najwięcej udziałów posiadał Dom Land . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.