Podsumowanie

organizacji
189
całkowite przychody
59,3 mln
przeciętny przychód
127 tys.
przeciętny zysk
2 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 189 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 59,26 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 9 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 5,22 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Moodu Studio. Firma generuje 5,19 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Uwik. Przychód organizacji wynosi 3,89 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Osorno Media. Jej sprzedaż opiewa na 3,86 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Moodu Studio
Uwik
Osorno Media
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Moodu Studio
Uwik
Pure Pictures & Accessories

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 936 tys. zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 473 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 127 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 127 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.29 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 104 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 46 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -35 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 34.67 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 1,35 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 583 tys. zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 166 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 4 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 166 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.09 %.