KDK MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000276144
NIP
1181895201
REGON
140877358

Podsumowanie

aktywa
14,9 mln
przychód
12,2 mln
zysk
-1,3 mln
wartość firmy
10,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WÓYCICKIEGO, 4
Kod pocztowy
01-824
Rejestracja
2007-03-20
Rozpoczęcie działalności
2007-10-01
Kapitał zakładowy
102000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kdk medica osiągnęła 12 189 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 188 675 zł. Pozostałe przychody to 779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 440 031 zł.
Strata netto wyniosła 1 251 357 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 027 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 189 454 zł w 2023 roku.
• 9 990 037 zł w 2022 roku.
• 8 227 781 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -273 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 251 357 zł w 2023 roku.
• -1 471 799 zł w 2022 roku.
• -539 605 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kdk medica wynosi 10 171 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 473 636 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 957 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 171 182 zł w 2023 roku.
• 7 058 813 zł w 2022 roku.
• 6 987 825 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kdk medica wyniosła 14 888 316 zł.
a
ktywa trwałe to 14 233 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 654 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 888 316 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 726 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 161 810 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 498 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 888 316 zł w 2023 roku.
• 16 252 573 zł w 2022 roku.
• 17 774 898 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kdk medica wyniosły 12 161 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 888 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 012 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 161 810 zł w 2023 roku
• 15 720 856 zł w 2022 roku
• 15 771 381 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kdk medica wykazała przychody na poziomie 12 189 454 zł.
Organizacja zarobiła -1 251 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 251 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Kdk medica wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność szpitali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Robust Dlr Fundacja Rodzinna W Organizacji posiada 102 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2024 jest Robust Dlr Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2023 do 29.05.2024 był Robust Lincoln Malta Limited kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.03.2022 do 31.08.2023:
• Robust Lincoln Malta Limited (50% udziałów)
• Zajka Przemysław (50% udziałów)

Podobne organizacje do KDK MEDICA

Organizacja Numer KRS
1
0000178989
2
0000184321
3
0000219197
4
0000436693
5
0000240648
6
0000051099
7
0000021824
8
0000408637
9
0000194841
10
0000138589
11
0000642051
12
0000418237
13
0000130933
14
0000004670
15
0000880978
16
0000427770
17
0000617726
18
0000831983
19
0000237169
20
0000012233
21
0000847211
22
0000095553
23
0000002923
24
0000041502
25
0000339890
26
0000008951
27
0000490720
28
0000035377
29
0000424766
30
0000929511