PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE CONRES SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000091908
NIP
8130268165
REGON
690353391

Podsumowanie

aktywa
0
przychód
10 mln
zysk
10 mln
wartość firmy
46,5 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
REJTANA, 36
Kod pocztowy
35-959
Rejestracja
2002-02-14
Rozpoczęcie działalności
1996-01-03
Kapitał zakładowy
1116500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Postępowanie upadłościowe
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo odzieżowe conres osiągnęła 9 974 732 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 974 732 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8178 zł.
Zysk netto wyniósł 9 966 554 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 944 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 974 732 zł w 2022 roku.
• 11 020 zł w 2021 roku.
• 335 357 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 192 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 966 554 zł w 2022 roku.
• -166 069 zł w 2021 roku.
• 281 167 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo odzieżowe conres wynosi 46 516 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 139 531 751 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 269 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 516 036 zł w 2022 roku.
• 7347 zł w 2021 roku.
• 1 348 240 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo odzieżowe conres wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -118 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 9572 zł w 2021 roku.
• 204 889 zł w 2020 roku.

Rentowność

Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 992 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 9 976 126 zł w 2021 roku
• 10 005 374 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 104223% w 2021 roku
• 4883% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo odzieżowe conres wykazała przychody na poziomie 9 974 732 zł.
Organizacja zarobiła 9 966 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 966 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo odzieżowe conres wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki