POMORSKA BAZA PALIWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000000203
NIP
6312348489
REGON
170928121

Podsumowanie

aktywa
19,4 mln
przychód
190,9 mln
zysk
190 tys.
wartość firmy
130,4 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Adres
PLAC WOLNOŚCI, 22
Kod pocztowy
82-100
Rejestracja
1991-10-18
Rozpoczęcie działalności
1999-12-01
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pomorska baza paliwowa osiągnęła 190 944 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 875 211 zł. Pozostałe przychody to 68 870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 190 685 416 zł.
Zysk netto wyniósł 189 795 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 763 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 944 081 zł w 2022 roku.
• 153 180 437 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 128 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 795 zł w 2022 roku.
• 61 656 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pomorska baza paliwowa wynosi 130 377 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 897 947 zł a 477 360 203 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 830 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 377 315 zł w 2022 roku.
• 104 546 653 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pomorska baza paliwowa wyniosła 19 379 193 zł.
a
ktywa trwałe to 12 147 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 231 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 379 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 096 110 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 283 084 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 033 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 379 193 zł w 2022 roku.
• 18 346 090 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pomorska baza paliwowa wyniosły 16 283 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 379 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 843 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 283 084 zł w 2022 roku
• 15 439 775 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pomorska baza paliwowa wykazała przychody na poziomie 190 944 081 zł.
Organizacja zarobiła 281 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 772 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 772 zł w 2022 roku
• 70 335 zł w 2021 roku

Organizacja Pomorska baza paliwowa wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność związków zawodowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 50%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 50%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Rent Investment posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2002 jest Rent Investment kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2001 do 13.03.2002 był Feniks Nord kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do POMORSKA BAZA PALIWOWA

Organizacja Numer KRS
1
0000119703
2
0000230036
3
0000001159
4
0000009352
5
0000123596
6
0000538371
7
0000212199
8
0000012193
9
0000104639
10
0000168367
11
0000172999
12
0000226249
13
0000150507
14
0000000116
15
0000001386
16
0000001493
17
0000001602
18
0000001618
19
0000001730
20
0000001766
21
0000001818
22
0000001824
23
0000001885
24
0000001903
25
0000001920
26
0000001994
27
0000002152
28
0000002221
29
0000002304
30
0000002341
31
0000002490